Βασιλικό διάταγμα 30/5/56

ΒΔ 30-05-1956: Περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 30-05-1956: Περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει, (ΦΕΚ 134/Α/1956), 31-05-1956.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου μόνου του υπ' αριθμόν 2726/1953 νομοθετικού διατάγματος περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του άρθρου 59 του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923 περί σχεδίων Πόλεων, Κωμών και συνοικισμών του Κράτους

 

2. Την από 02-12-1953 πρόταση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 

3. Την υπ' αριθμόν 1330/29-12-1953 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

 

4. Την υπ' αριθμόν 99/1954 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Συγκοινωνιακών και Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίζουμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον επί των Συγκοινωνιακών και Δημοσίων Έργων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 30-05-1956.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.