Νόμος 1568/85 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του νόμου 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Οι ποινές της παραγράφου 1)β στην περίπτωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων επιβάλλονται από τον οικείο νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που χορήγησε την άδεια λειτουργίας και της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Οι ποινές της παραγράφου 2 στην περίπτωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1997).

 

6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, μπορεί να αυξάνεται το ανώτατο όριο του παραπάνω πρόστιμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.