Νόμος 2224/94 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Καταργούμενες διατάξεις - Κωδικοποίηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του νόμου 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) καταργούνται.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο υπό τον τίτλο Κωδικοποίηση διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων όλες οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου Δ' αυτού του νόμου, του ισχύοντος νόμου 1568/1985 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985) και των συναφών νομοθετικών ρυθμίσεων. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η συγχώνευση, ο χωρισμός και η δημιουργία νέων άρθρων, η φραστική διευκρίνιση, η διόρθωση και η προσαρμογή της ορολογίας χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων.

 

Η κωδικοποίηση αυτή γίνεται από επταμελή επιτροπή, που συνεδριάζει εκτός ωρών εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και έχει ως μέλη προϊστάμενους διευθύνσεων και ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας. Αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται ο προϊστάμενος του γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο Υπουργείο Εργασίας. Εισηγητής χωρίς ψήφο καλείται από τον πρόεδρο αρμόδιος τμηματάρχης ή διευθυντής του Υπουργείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.