Νόμος 1734/87 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αλλαγή χρήσης βοσκότοπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την οριοθέτησή τους οι βοσκότοποι διέπονται από τις διατάξεις αυτού του νόμου και χρησιμοποιούνται κυρίως για τους σκοπούς της κτηνοτροφίας, χωρίς να παραβλάπτονται οι υδρολογικές, προστατευτικές, αισθητικές και άλλες λειτουργίες των εκτάσεων αυτών.

 

Αποφάσεις με τις οποίες έχουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, κηρυχθεί αναδασωτέες εκτάσεις δασικές ή χορτολιβαδικές που βρίσκονται μέσα στα όρια του βοσκότοπου, αναστέλλονται και δεν εφαρμόζονται για όσο χρόνο ισχύει η απόφαση του άρθρου 3 παράγραφος 3.

 

2. Η αλλαγή χρήσης οριοθετημένων βοσκότοπων επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 15 του νόμου αυτού και του άρθρου 57 του νόμου 998/1979 και σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των ίδιων άρθρων.

 

3. Όποιος αυθαίρετα μεταβάλλει, με οποιοδήποτε τρόπο, την κτηνοτροφική χρήση οριοθετημένου βοσκότοπου τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος. Για την επαναφορά της προηγούμενης από τη μεταβολή κατάστασης εφαρμόζονται ανάλογα, σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.