Νόμος 2040/92 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε κτήματα, στα οποία εκχώρησε αποκατάσταση κατά το άρθρο 9 του [Π] Αγροτικού Κώδικα, η βοσκήσιμη έκταση περιέρχεται κατά διαιρετό δικαίωμα κυριότητας στους δικαιούχους, που καθόρισε η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων ή τους νόμιμους κληρονόμους τους, εφόσον αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας στην οποία κείται το κτήμα και ασκούν το επάγγελμα του γεωργού. Δεν υπόκεινται σε διανομή οι εκτάσεις της μορφής του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979). Στις εκτάσεις αυτές οι ανωτέρω δικαιούχοι αποκτούν εξ αδιαιρέτου δικαίωμα νομής, της κυριότητας παραμένουσας στο Δημόσιο. Τυχόν εναπομείναντες κλήροι λόγω μη συνδρομής προϋποθέσεων στο πρόσωπο των δικαιούχων του πρώτου εδαφίου χαρακτηρίζονται διαθέσιμοι και διατίθενται για αποκατάσταση άλλων ακτημόνων. Επί των ανωτέρω αποφαίνεται η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων. Η παράγραφος 10 του άρθρου 75 του νόμου 998/1979 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.