Νόμος 2459/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Κατάργηση απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργούνται οι διατάξεις:

 

1. Του άρθρου 104 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991).

 

3. Των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 14 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992).

 

4. Της παραγράφου 5 του άρθρου 12Α της σύμβασης που κυρώθηκε με το άρθρο 76 του νόμου [Ν] 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993).

 

5. Της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).

 

6. Της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Οργανισμού Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού που κυρώθηκε με το άρθρο 54 του νόμου [Ν] 2169/1993 (ΦΕΚ 149/Α/1993), που αναφέρονται στην απαλλαγή του Ιδρύματος και των ιδρυμάτων από το χώρο προστιθέμενης αξίας.

 

7. Της παραγράφου 19 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

8. Των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 38 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994).

 

9. Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 18 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996).

 

10. Των παραγράφων 4, 5 και 8 του άρθρου 11 της υποσχετικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του νόμου [Ν] 1675/1986 (ΦΕΚ 208/Α/1986).

 

Η ισχύς αυτού του άρθρου αρχίζει από 01-01-1997.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.