Νόμος 2503/97 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του παρόντος νόμου αρχίζει από 01-09-1997, με εξαίρεση τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 που ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

 

Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Δεύτερου του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.