Νόμος 2523/97 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργείται κάθε άλλη διάταξη που προβλέπει την επιβολή πρόσθετων φόρων, προστίμων καθώς και διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για παράβαση της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η επιβολή πρόσθετων φόρων, προστίμων και διοικητικών κυρώσεων νοούνται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν προβλέπεται τόσο η επιβολή πρόσθετου φόρου όσο και προστίμου, επιβάλλεται μόνο πρόσθετος φόρος, με εξαίρεση το ειδικό πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, το οποίο επιβάλλεται ανεξάρτητα από την επιβολή πρόσθετου φόρου.

 

2. Διατάξεις που προβλέπουν άλλες συνέπειες για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας ως και διατάξεις που επιβάλλουν υποχρέωση των δημόσιων ή άλλων αρχών προς ενέργεια ή μη ενέργεια πράξεων, σε σχέση με την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, δεν θίγονται από τον παρόντα νόμο.

 

3. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α/1988), του άρθρου 60 του ΚΝΤΧ και του άρθρου 12 παράγραφοι 10 και 12 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995).

 

4. Διατηρούνται σε ισχύ οι σχετικές με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τη χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας διατάξεις.

 

5. Διατηρούνται σε ισχύ οι παρακάτω διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων:

 

α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 2119/1952 (ΦΕΚ 129/Α/1952).

β) Της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α/1953).

γ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 236/1967 και της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 436/1974 (ΦΕΚ 153/Α/1974).

δ) Του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 251/1973 (ΦΕΚ 334/Α/1973).

ε) Της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983).

στ) Του άρθρου 24 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994)

ζ) Της παραγράφου 8 του άρθρου 82 του νόμου 2238/1994.

η) Του άρθρου 33 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

θ) Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 2238/1994.

ι) Της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του νόμου 2238/1994.

ι)α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του νόμου 2238/1994.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.