Νόμος 2523/97 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Καύσιμα επαγγελματικών τουριστικών πλοίων - Καταστήματα αφορολόγητων ειδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) προστίθεται εδάφιο γ)β', που έχει ως εξής:

 

{γ)β) Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του νόμου [Ν] 438/1976 (ΦΕΚ 162/Α/1976), μπορούν για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, να εφοδιάζονται με καύσιμα, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και από τα ευρισκόμενα σε καθεστώς αναστολής, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού οικονομικών.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 827/1978 (ΦΕΚ 194/Α/1978), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2303/1995, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Για τις προβλεπόμενες στην παρούσα περίπτωση δραστηριότητες εφοδιασμών δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 86/1979 (ΦΕΚ 17/Α/1979).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.