Νόμος 2736/99 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας από τις Τράπεζες με επιδοτούμενο επιτόκιο μετά τη δημοσίευση του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995) και μέχρι τη δημοσίευση της με αριθμό 50148/1996 (ΦΕΚ 146/Β/1996) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ισχύει για 9 έτη.

 

2. Τα επιτόκια των δανείων που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του νόμου [Ν] 1641/1986, που προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 1849/1989, επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα επιτόκια των δανείων του προηγούμενου εδαφίου, που χορηγούνται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

3. Δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, όπως ισχύει σήμερα (απόφαση Υπουργού Εργασίας με αριθμό [Α] 30727/4815/1971 (ΦΕΚ 661/Β/1971)) έλαβαν μέρος στην κλήρωση κατοικιών Λαυρίου που έγινε στις 28-04-1995, Πάτρας που έγινε στις 27-11-1994 και Θήβας που έγινε στις 09-06-1995, δικαιούνται την κατοικία που τους κληρώθηκε και αν κατά το χρόνο της αίτησης, της κλήρωσης και της παραχώρησης δεν παρείχαν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου και δεν κατέβαλαν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας κατά το χρονικό αυτό διάστημα, με την προϋπόθεση όμως ότι οι ως άνω δικαιούχοι δεν μετέβαλαν επαγγελματικό προσανατολισμό και η μη απασχόλησή τους οφείλεται σε ανεργία, εφόσον πληρούν τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Σε δικαιούχους που έχουν αποκλεισθεί πριν από την ισχύ του νόμου αυτού από την παραχώρηση της κατοικίας και έχουν ήδη κληθεί οι επιλαχόντες τους, χορηγείται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας στεγαστικό δικαίωμα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης της μη μεταβολής επαγγελματικού προσανατολισμού και της μη απασχόλησης λόγω ανεργίας.

 

4. Η κατά προτεραιότητα στεγαστική αποκατάσταση των πλημμυροπαθών του Δήμου Άνω Λιοσίων, η οποία προβλέπεται στην με αριθμό [Π] 290/1995 (ΦΕΚ 165/Α/1995) πράξη του υπουργικού συμβουλίου, ισχύει και στον οικισμό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Γεώργιος Γεννηματάς Ι στη θέση Πανόραμα του Δήμου Άνω Λιοσίων, για τους πλημμυροπαθείς μέχρι 31-12-1997.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.