Νόμος 3074/02

Ν3074/2002: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3074/2002: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 296/Α/2002), 04-12-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 2: Αποστολή Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 3: Στελέχωση Προσόντα και διαδικασία επιλογής προσωπικού

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 5: Ελεγκτική Διαδικασία

Άρθρο 6: Προανακριτικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και δικονομικές ρυθμίσεις

Άρθρο 7: Δικαστική Εποπτεία

Άρθρο 8: Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου

Άρθρο 9: Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 11: Θέματα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-12-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.