Νόμος 3105/03 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο στοιχείο δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) μετά τις λέξεις ορχηστρικής Τέχνης προστίθεται η εταιρία Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμη Εταιρεία.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) εφαρμόζεται και στην εταιρία Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμη Εταιρεία εντός των περιορισμών της περίπτωσης β)β' του άρθρου 24 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως η περίπτωση αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2247/1994 (ΦΕΚ 182/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.