Νόμος 2190/94 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α. Οι διατάξεις:

 

α.α. Των άρθρων 28-50 του Υπαλληλικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 611/1977).

 

β.β. Των άρθρων 14-24, 25 παράγραφος 1 και 3, 26-28, 29 παράγραφοι 1-6, του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 9 και 10 του νόμου 2026/1992 και του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1943/1991, με επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του παρόντος. Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2026/1992, καθώς και των άρθρων 82 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) και 69 (παράγραφος Δ3) του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), κατά το μέρος που αφορούν καλλιτεχνικό, καθώς και τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό, πλην διοικητικού προσωπικού, που είναι αναγκαίο για την προετοιμασία και την παρουσίαση των έργων ή συναυλιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου καλλιτεχνικού προγράμματος.

 

β. Κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2247/1994 (ΦΕΚ 182/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.