Νόμος 3149/03 - Άρθρο 3a

Άρθρο 3Α: Συλλογή και πρόσκτηση Τεκμηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και κάθε άλλη Ειδική Συλλογή της, χωροταξικά διακριτή ή μη, δημιουργείται και αναπτύσσεται με αγορές, ανταλλαγές, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και την υποχρεωτική κατά νόμο κατάθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

 

2. Ως προς την υποχρεωτική κατά νόμο κατάθεση, ο εκδότης ή ο συγγραφέας όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούται να καταθέτει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας 4 αντίτυπα Τεκμηρίων κάθε είδους και μορφής υλικού μέσου, όπως εντύπου, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού, από τα οποία το 1 προορίζεται για την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Επιπλέον, ο εκδότης ή ο συγγραφέας, όταν δεν υπάρχει εκδότης, καταθέτει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας πέραν των εντύπων αντιτύπων και ένα επιπλέον αναγνώσιμο, μη αλλοιώσιμο ηλεκτρονικό αντίτυπο, από το οποίο έχει παραχθεί, απαλλαγμένο τεχνολογικών περιορισμών. Για Τεκμήρια του διαδικτύου ελεγχόμενης πρόσβασης, ο εκδότης ή ο παραγωγός ή ο διαθέτης υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την ένταξή τους στο Εθνικό Αποθετήριο και Αρχείο ψηφιακών δημοσιευμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Τα αντίτυπα που έχουν συγκεντρωθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας από την κατάθεση σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 ανήκουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και διατίθενται με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου για ανταλλαγές με βιβλιοθήκες εντός ή εκτός Ελλάδας, ανάπτυξη δανειστικής συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας ή αξιοποιούνται προς εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων του ίδιου εντύπου ή άλλης μορφής δημοσιεύματος, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη.

 

Αν υπάρχει κοινή και ειδική έκδοση, η υποχρέωση προς κατάθεση αφορά δύο αντίτυπα της κοινής και σε ένα της ειδικής έκδοσης.

 

3. α) Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας περιέρχονται κατά κυριότητα με το ευεργέτημα της απογραφής βιβλία ή βιβλιοθήκες και κάθε συναφές υλικό:

 

α)α) που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο ύστερα από δικαστική ή άλλη απόφαση ή οποιαδήποτε δικαιοπραξία,

β)β) που το Ελληνικό Δημόσιο παραδίδει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας για οποιονδήποτε λόγο,

γ)γ) που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία καταργούνται και δεν προβλέπεται η τύχη της περιουσίας τους.

 

β) Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να αποποιηθεί ή να παραλάβει μέρος των ανωτέρω κατά την κρίση της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.