Νόμος 3255/04

Ν3255/2004: Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3255/2004: Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, (ΦΕΚ 138/Α/2004), 22-07-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ίδρυση Τμημάτων σε Πανεπιστήμια

Άρθρο 2: Ίδρυση Παραρτημάτων και Τμημάτων σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 3: Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Άρθρο 4: Διεθνείς - Διακρατικές συνεργασίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Άρθρο 5: Θέματα Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

Άρθρο 6: Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 7: Θέματα εξετάσεων λυκείων

Άρθρο 8: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-07-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.