Νόμος 3431/06 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου τα ακόλουθα Παραρτήματα:

 

Παράρτημα Ι: Κριτήρια για την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης

Παράρτημα II: Στοιχειώδης κατάλογος στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται σε προσφορά αναφοράς για αδεσμοποίητη πρόσβαση στο στρεπτό ζεύγος μεταλλικών αγωγών του τοπικού βρόχου, ο οποίος πρέπει να δημοσιεύεται από τους κοινοποιημένου φορείς εκμετάλλευσης

Παράρτημα ΙΙΙ: Περιγραφή των ευκολιών και υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 εδάφιο Β

Παράρτημα IV: Περιγραφή των ευκολιών και υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2

Παράρτημα V: Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών

Παράρτημα VI: Παράμετροι της ποιότητας υπηρεσίας

Παράρτημα VII: Υπολογισμός του τυχόν καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και καθιέρωση μηχανισμού κάλυψης ή επιμερισμού σύμφωνα με το άρθρο 55

Παράρτημα VIII: Όροι για τη στοιχειώδη δέσμη μισθωμένων γραμμών

Παράρτημα ΙΧ: Όροι που δύνανται να συνοδεύουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων και αριθμών

Παράρτημα Χ: Συστήματα πρόσβασης υπό όρους σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου

Παράρτημα XI: Διαλειτουργικότητα αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης

Παράρτημα XII: Διαλειτουργικότητα ψηφιακού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)α του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.