Νόμος 3450/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του υπό στοιχείο Γ' του άρθρου 15 του νόμου 2638/1998 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο.

 

α) Το Διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

 

Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών.
Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια.
Συνεργασία με προπτυχιακούς σπουδαστές.
Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση σπουδαστών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.

 

β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

 

Έρευνα.
Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης.
Συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων.
Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

 

γ) Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

 

Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης της Σχολής.
Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια της Σχολής.
Κατοχή θέσης Διευθυντή Σχολής.
Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα.

 

2. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού

 

α)α) καθηγητή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού: δώδεκα ώρες.

β)β) αναπληρωτή καθηγητή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού: δεκατέσσερις ώρες.

γ)γ) επίκουρου καθηγητή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού: δεκαέξι ώρες.

δ)δ) καθηγητή εφαρμογών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού: δεκαοκτώ ώρες.

 

β) Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού: δεκαοκτώ ώρες.}

 

2. Στους καθηγητές εφαρμογών αγγλικής γλώσσας ανατίθεται κυρίως θεωρητική και επικουρικώς εργαστηριακή διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ναυτικής ορολογίας.

 

Στους λοιπούς καθηγητές εφαρμογών ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο που απαιτεί κυρίως εμπειρία εφαρμογών, όπως διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.