Νόμος 3469/06 - Άρθρο 6

Άρθρο 6 Τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται στα παρακάτω τεύχη:

 

α) Τεύχος Πρώτο (Α').

β) Τεύχος Δεύτερο (Β').

γ) Τεύχος Τρίτο (Γ').

δ) Τεύχος Τέταρτο (Δ').

ε) Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΥΟΔΔ).

στ) Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑΔΙΤ).

ζ) Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

η) Τεύχος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ)

θ) Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

2. Η Δημοσιευτέα ύλη καταχωρίζεται στα Τεύχη της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορούν να εκδίδονται και νέα Τεύχη της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή να συγχωνεύονται τα τεύχη που προβλέπονται με το νόμο αυτόν και να προσδιορίζεται το περιεχόμενό τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.