Νόμος 3518/06 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Οργανισμός Εργατικής Εστίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004) προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, να αναλαμβάνει τις δαπάνες χρηματοδότησης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ) για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.