Νόμος 3580/07 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.

 

2. Από την έκδοση των αποφάσεων των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του άρθρου 9 παράγραφος 3, διαφορετικά από την πάροδο της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13, καταργείται κάθε αντίθετη στο παρόν γενική ή ειδική διάταξη νόμου και ρυθμίζεται και κάθε άλλο διαδικαστικό ζήτημα εφαρμογής του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.