Νόμος 3748/09 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα τμήματα και οι σχολές με γνωστικά αντικείμενα αντίστοιχα ή συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων, τα εξεταστικά κέντρα, τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασης τους, τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας της τελευταίας τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου και οι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, η διάρκεια ισχύος της, οι συντελεστές βαρύτητας προφορικού και γραπτού βαθμού και ειδικότερα σχετικά θέματα, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή των κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

3. Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μέρος της διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια και είναι κοινή για όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζονται, το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η εξεταστέα και διδακτέα ύλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.