Νόμος 3882/10 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ειδικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας παρέχει μέσω της Γεωπύλης, στις εθνικές δημόσιες αρχές, στις δημόσιες αρχές κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κοινό, πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

 

2. Ο περιορισμός στην πρόσβαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10, καθώς και ο προσδιορισμός των όρων της πρόσβασης, γίνεται με αποφάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και των συναρμόδιων Υπουργών, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας και τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.