Νόμος 3996/11 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Κατάταξη ασφαλισμένων του πρώην Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 11 του άρθρου 37 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005), ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν δικαίωμα να καταταγούν, για το σύνολο ή μέρος του χρόνου ασφάλισης τους στο πρώην Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, όπως ισχύει κάθε φορά, και να δικαιωθούν τις αντίστοιχες παροχές, εφόσον καταβάλλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισης τους, ίση με 250 €.

 

2. Τα οφειλόμενα ποσά εξοφλούνται είτε εφάπαξ είτε σε ίσες διμηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα έτη για τα οποία επιθυμούν την ανακατάταξη. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν από την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση.

 

3. Κατ' εξαίρεση οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν από 01-01-2011 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθώς και για όσους συνταξιοδοτηθούν αργότερα, αλλά η έναρξη της συνταξιοδότησης τους εμπίπτει στο διάστημα αυτό.

 

4. Ο τρόπος καταβολής της παραπάνω ειδικής εισφοράς, οι προθεσμίες καταβολής της και οι επιπτώσεις τυχόν μη εμπρόθεσμης καταβολής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.