Νόμος 3996/11 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), προστίθεται παράγραφος 5)α που έχει ως εξής:

 

{5Α. α. Όπου από τη νομοθεσία του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος σε ηλικία 60 ετών με 35 έτη ασφάλισης, ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έτος 2011 σε 36 έτη ασφάλισης, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

 

β. Όπου από τη νομοθεσία του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος σε ηλικία 58 ετών με 35 έτη ασφάλισης, ο χρόνος αυτός ανακαθορίζεται για το έτος 2011 σε 36 έτη ασφάλισης, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, το δε ανωτέρω προβλεπόμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά από 01-01-2012 κατά 1 έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3863/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Στις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 5)α, 6 και 7 οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ή 35 ετών ασφάλισης.}

 

3. Οι διατάξεις των παραπάνω 1 και 2 παραγράφων ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 3863/2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.