Νόμος 3996/11 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Υποβολή δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Να αναγγέλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μέσα σε οκτώ ημέρες, κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, πέραν των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για αναγγελία πρόσληψης και καταγγελίας σύμβασης μισθωτού.

 

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής και εφόσον η αποχώρηση του μισθωτού δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, επιβάλλονται πρόστιμα στον εργοδότη.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται τα κριτήρια επιβολής και το ύψος του προστίμου στις περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.

 

Η επιβολή και είσπραξη του πιο πάνω προστίμου πραγματοποιείται από τα καθ' ύλην αρμόδια όργανα και με τις διαδικασίες που ορίζονται στη νομοθεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και σε περίπτωση αμφισβήτησης του επιλύεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 119 και 120 του Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Κανονισμός Ασφάλισης - Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.