Νόμος 4025/11 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Συμμετοχή ιατρών Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 26 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) ως ακολούθως:

 

{10. Οι ιατροί που συμβάλλονται με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μπορεί να συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010). Η συμμετοχή επιτρέπεται μία ημέρα την εβδομάδα, μετά από έγκριση της αίτησης του ιατρού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Το ύψος της δαπάνης για την ιατρική επίσκεψη και τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία από ιατρούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας είναι αυτό που καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 2889/2001. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσοστό, που αποδίδεται, ως αμοιβή στους ιατρούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.