Νόμος 4025/11 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Θέματα Συντονιστών Διευθυντών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), προστίθεται η εξής φράση:

 

{Αν υπηρετούν δύο ή περισσότεροι σε ένα ιατρικό τμήμα ή μονάδα, ως υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή, ο Συντονιστής Διευθυντής που επιλέγεται μετά από εισήγηση ειδικής Επιτροπής, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου (ως Πρόεδρο), τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας (ως Αντιπρόεδρο) και τους Συντονιστές Διευθυντές που κατέχουν θέση Διευθυντή Τομέα.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Φαρμακευτικό Τμήμα προΐσταται Φαρμακοποιός που υπηρετεί στο τμήμα σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με βαθμό Διευθυντή. Αν υπηρετούν δύο ή περισσότεροι Φαρμακοποιοί Διευθυντές σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή μετά από πρόταση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Για την επιλογή και αναπλήρωση των προϊσταμένων, εκτός Ιατρών και Φαρμακοποιών, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3528/2007, σε συνδυασμό με τις οικείες οργανικές διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.