Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις αναφορικά με επιθεωρήσεις, πρόληψη απάτης και ελέγχους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να έχει το δικαίωμα να στείλει τους δικούς του (ή δικούς τους) πράκτορες ή δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους για να διεξάγουν τεχνικούς ή οικονομικούς ελέγχους ή επιθεωρήσεις τις οποίες θεωρεί απαραίτητες σε σχέση με τη διαχείριση της Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και της οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα παρασχεθεί κατωτέρω.

 

(2) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος άμεσα και / ή Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχουν σχετικές πληροφορίες και έγγραφα τα οποία μπορεί να ζητηθούν για το σκοπό των αξιολογήσεων, ελέγχων ή επιθεωρήσεων και θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξυπηρετήσει την εργασία των προσώπων στους οποίους θα ανατεθεί η διεξαγωγή τους. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνουν να δώσουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον Όρο 10(1) πρόσβαση στις τοποθεσίες και εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται οι σχετικές πληροφορίες και έγγραφα.

 

(3) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξασφαλίσουν ότι πραγματοποιηθεί έρευνα και ικανοποιητική αντιμετώπιση των τυχόν υπόπτων και επιβεβαιωμένων υποθέσεων απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας σε σχέση με τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας καθώς και κάθε οικονομική βοήθεια που παρέχεται παρακάτω. Όλες αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και μέτρα σχετικά με αυτές που λαμβάνονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να αναφερθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.