Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Αμέσως μετά την υπογραφή της από όλα τα Μέρη η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει από την ημέρα κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει λάβει:

 

(α) νόμιμα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Παράρτημα 5 της παρούσας Σύμβασης),

 

(β) επίσημη γνωστοποίηση υπό τη μορφή Νομικής Γνωμοδότησης (Παράρτημα 4 της παρούσας Σύμβασης) από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το οποίο όλες οι συνταγματικά και κατά νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης και την έγκυρη και αμετάκλητη ανάληψη από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος όλων των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας Σύμβασης έχουν εκπληρωθεί και

 

(γ) οι αναβλητικές αιρέσεις της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων με την εξαίρεση της παράδοσης του Μέρους Τίτλων Ευρωζώνης υπό την παρούσα Σύμβαση έχουν εκπληρωθεί και τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα έχουν εκδοθεί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.