Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Υπογραφή της σύμβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παρούσα Σύμβαση θα υπογραφεί από κάθε Μέρος σε τέσσερα πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα, κάθε ένα από τα οποία θα συνιστά πρωτότυπο κείμενο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.