Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 

Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης

Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Αποδοχής

Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης

Παράρτημα 4: Πίνακας Αποπληρωμής

Παράρτημα 5: Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης

Παράρτημα 6: Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

Παράρτημα 7: Κατάλογος Επαφών

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.