Νόμος 4052/12 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να συστήνουν Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) και υποκαταστήματα τους.

 

2. Για την άσκηση της δραστηριότητας / επαγγέλματος της μεσολάβησης Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας, απαιτείται αναγγελία έναρξης άσκησης της/του, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας. Η ως άνω Αρχή δύναται, εντός 3 μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας - επαγγέλματος στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαρκή τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος και ως εκ τούτου είναι απεριόριστα ανακλητή.

 

3. Η άσκηση της δραστηριότητας Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και υποκαταστήματος του δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.