Νόμος 4062/12 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Θέματα φορολογίας και λιγνιτικού τέλους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 35 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:

 

{Άρθρο 35Α

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)) εφαρμόζεται και στο έργο κατασκευής και εκμετάλλευσης του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου ή την τυχόν μη ολοκλήρωση αυτού. Η τυχόν μη ολοκλήρωση του έργου δεν επηρεάζει το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου εισροών επί των επενδυτικών αγαθών και των εν γένει δαπανών του έργου.

 

Η ισχύς των διατάξεων των εδαφίων αυτών αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3734/2009 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Το πρώτα εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996) τροποποιείται ως εξής:

 

{Επιβάλλεται Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, ποσοστού 0,5% επί του κύκλου εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.