Νόμος 4070/12 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

1. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 82 έως και 111 του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά όσα θέματα ρυθμίζονται στις διατάξεις αυτές.

 

2. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και η περίπτωση (α) της παραγράφου 10 του άρθρου 6 και τα άρθρα 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22 και 23 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003).

 

3. Το άρθρο 2, η παράγραφος 5 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 και το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α/1984).

 

4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 458/1984 (ΦΕΚ 165/Α/1984).

 

5. Οι παράγραφοι 9 και 11 του άρθρου 24 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.