Νόμος 4070/12 - Άρθρο 147

Άρθρο 147: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η ειδική εισφορά που επιβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2168/1952 (ΦΕΚ 200/Α/1952) στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπέρ της Σιβιτανίδειου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 867/1971 (ΦΕΚ 79/Α/1971) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην ανωτέρω περίπτωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.