Νόμος 4070/12 - Άρθρο 155

Άρθρο 155: Διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσόντα και προϋποθέσεις για τον ορισμό Διευθυντή τουριστικών καταλυμάτων είναι οι εξής:

 

α. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενοδοχεία τύπου μοτέλ, ξενοδοχεία μικτού τύπου, κύρια τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων:

 

α)α. Για ξενοδοχεία 2 αστέρων και 3 αστέρων άνω των 20 κλινών, απολυτήριος τίτλος ελληνικού λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Για ξενοδοχεία 2 αστέρων και 3 αστέρων άνω των 100 κλινών απαιτείται επιπλέον αποδεικνυόμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων.

 

Για ξενοδοχεία 4 αστέρων και 5 αστέρων πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής και αποδεικνυόμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων ή αποδεικνυόμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέση Διευθυντή ξενοδοχείου 4 αστέρων ή 5 αστέρων.

 

β)β. Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Η γνώση μπορεί να αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

 

γ)γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 3 μήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

 

β. Τουριστικές Οργανωμένες Κατασκηνώσεις Α' και Β' τάξης:

 

α)α. Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της αλλοδαπής και αποδεικνυόμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων.

 

β)β. Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. Η γνώση μπορεί να αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

 

γ)γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποδεικνυόμενος ως διευθυντής του καταλύματος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 3 μήνες για κλοπή, εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, εγκλήματα κατά των ηθών. Τούτο αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ13.7 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.