Νόμος 4070/12 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης, οι οποίες παρέχονται από τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης και διανέμονται σε άλλο ή άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως τρόπου εκπομπής, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ανοικτή Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής (API), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος.

 

2. Οι φορείς παροχής κάθε προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού που έχει αναπτυχθεί για τη λήψη αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που παρέχονται από τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης υποχρεούνται να τηρούν ανοικτή Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής (ΑPI), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος.

 

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών και εξοπλισμού ψηφιακής τηλεόρασης υποχρεούνται να συνεργάζονται στην παροχή διαλειτουργικών τηλεοπτικών υπηρεσιών για τελικούς χρήστες με αναπηρίες.

 

4. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος, οι κάτοχοι δικαιωμάτων Διεπαφής Προγράμματος Εφαρμογής (API) οφείλουν να διαθέτουν, έναντι κατάλληλης αποζημίωσης, υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν στους φορείς παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τη Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής (API) κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.