Νόμος 4122/13 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Καταργούμενες - Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008).

β) Το άρθρο 10 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

δ) Η παράγραφος 23, του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

ε) Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010).

στ) Το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010).

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιούνται:

 

α) Το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010) αντικαθίσταται με το άρθρο 17.

β) Το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010) αντικαθίσταται με την παράγραφο 4 του άρθρου 20.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.