Νόμος 4139/13 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται:

 

α) Ο νόμος 3459/2006 (ΦΕΚ 103/Α/2006), εκτός από τις διατάξεις αυτού που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

 

β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Σωφρονιστικού Κώδικα (νόμος 2776/1999), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 3727/2008 (ΦΕΚ 257/Α/2008).

 

γ) Κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος ή αφορά θέματα ρυθμιζόμενα από τον παρόντα νόμο.

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7Β του νόμου 3610/2007 (ΦΕΚ 258/Α/2007) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.