Νόμος 4139/13

Ν4139/2013: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4139/2013: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 74/Α/2013), 20-03-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών

 

Κεφάλαιο Α: Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες

 

Άρθρο 1: Ορισμός ναρκωτικών

Άρθρο 2: Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Άρθρο 2Α

Άρθρο 3: Πρόδρομες ουσίες

 

Κεφάλαιο Β: Έλεγχος και όροι διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων

 

Άρθρο 4: Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών

Άρθρο 5: Επιτροπή Ναρκωτικών

Άρθρο 6: Αμοιβή μελών και γραμματέα

Άρθρο 7: Καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων

Άρθρο 8: Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών

Άρθρο 9: Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς

 

Κεφάλαιο Γ: Ναρκωτικά κρατικού μονοπωλίου

 

Άρθρο 10: Προμήθεια ναρκωτικών

Άρθρο 11: Κατεργασία ναρκωτικών

Άρθρο 12: Φαρμακευτικά σκευάσματα οπίου

Άρθρο 13: Πώληση ναρκωτικών

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις φαρμακοποιών

Άρθρο 15: Έλεγχος διάθεσης ναρκωτικών και επιβολή προστίμων

Άρθρο 16: Καθορισμός τιμής ναρκωτικών

Άρθρο 17: Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών

Άρθρο 18: Εξαγωγή ναρκωτικών

Άρθρο 19: Αποστολή ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγή τους με δέματα ή επιστολές

 

Κεφάλαιο Δ: Ποινικές διατάξεις, θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα

 

Άρθρο 20: Διακίνηση ναρκωτικών

Άρθρο 21: Ιδιαίτερες περιπτώσεις

Άρθρο 22: Διακεκριμένες περιπτώσεις

Άρθρο 23: Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις

Άρθρο 24: Πρόκληση και διαφήμιση

Άρθρο 25: Οδήγηση μεταφορικών μέσων

Άρθρο 26: Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων

Άρθρο 27: Ευνοϊκά μέτρα

Άρθρο 28: Πράξεις ελεγκτικών οργάνων

Άρθρο 29: Καλλιέργεια κάνναβης, χρήση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής

Άρθρο 30: Μεταχείριση εξαρτημένων χρηστών από ναρκωτικές ουσίες

Άρθρο 31: Ειδική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην προδικασία

Άρθρο 32: Έννομες συνέπειες της συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης εκτός καταστημάτων κράτησης

Άρθρο 33: Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων

Άρθρο 34: Εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστημα κράτησης

Άρθρο 35: Απόλυση υπό όρο

Άρθρο 36: Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

Άρθρο 37: Περιορισμοί διαμονής

Άρθρο 38: Εκτέλεση μέτρου περιορισμού διαμονής

Άρθρο 39: Ανήλικοι και νεαροί ενήλικες δράστες

Άρθρο 40: Δήμευση

Άρθρο 41: Κατάσχεση και δήμευση ναρκωτικών

 

Κεφάλαιο Ε: Δικονομικές διατάξεις

 

Άρθρο 42: Προανάκριση

Άρθρο 43: Προδικασία - Αρμοδιότητες

Άρθρο 44: Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Έσοδα από ποινές και διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικού σκοπούς

 

Άρθρο 45: Έσοδα

Άρθρο 46: Διάθεση εσόδων

Άρθρο 47: Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς

 

Κεφάλαιο Ζ: Οργανισμοί και όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες

 

Άρθρο 48: Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών

Άρθρο 49: Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

Άρθρο 50: Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

Άρθρο 51: Εγκεκριμένοι Οργανισμοί θεραπείας στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος

Άρθρο 52: Διοίκηση του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών

Άρθρο 53: Σκοπός του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών

Άρθρο 54: Πόροι του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών

Άρθρο 55: Προσωπικό του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών

Άρθρο 56: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Άρθρο 57: Ειδικά προγράμματα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 58: Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων

Άρθρο 59: Κέντρα Απεξάρτησης Κρατουμένων

Άρθρο 60: Προγράμματα πρόληψης

 

Μέρος Β

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα

 

Άρθρο 61: Σύμβαση εργασίας

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 

Άρθρο 62: Ομοδικία στον Άρειο Πάγο - Ερημοδικία - Απαράδεκτη συζήτηση

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

 

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72

Άρθρο 73

Άρθρο 74: Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη νέου Ποινικού Κώδικα, νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και νέου Κώδικα περί Δικηγόρων

 

Κεφάλαιο Δ: Ειδικοί ποινικοί νόμοι - Σωφρονιστικός Κώδικας

 

Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77: Τακτικές άδειες κρατουμένων

Άρθρο 78: Διαγραφές πειθαρχικών ποινών κρατουμένων

Άρθρο 79: Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων κατηγορουμένων

Άρθρο 80: Θέσεις του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης

Άρθρο 81: Ρυθμίσεις που αφορούν στη συγκρότηση του Συμβουλίου Χαρίτων

Άρθρο 82: Παροχή κοινωφελούς εργασίας

 

Κεφάλαιο Ε: Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

 

Άρθρο 83: Άσκηση δεύτερης προσφυγής

Άρθρο 84

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ανεξάρτητες αρχές

 

Άρθρο 85

 

Κεφάλαιο Ζ: Θέματα δικαστικών λειτουργών - Συμβολαιογράφων - Υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης - Δικαστικών και Σωφρονιστικών Υπαλλήλων

 

Άρθρο 86: Εκπαιδευτικές άδειες

Άρθρο 87: Ειδική Νομική Υπηρεσία

Άρθρο 88: Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3038/2002

Άρθρο 89

Άρθρο 90

Άρθρο 91

Άρθρο 92

 

Κεφάλαιο Η: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 93

 

Κεφάλαιο Θ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 94: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3386/2005

Άρθρο 95: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2812/2000

Άρθρο 96

Άρθρο 97: Μεταβατικές διατάξεις Α' Μέρους

Άρθρο 98: Μεταβατικές διατάξεις Β' Μέρους

Άρθρο 99: Διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 100: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 101

Άρθρο 102

Άρθρο 103

Άρθρο 104: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-03-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.