Νόμος 4146/13 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επενδύσεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας του άρθρου 16 του παρόντος νόμου αναγνωρίζονται ρητώς ως Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις του άρθρου 1 του νόμου 3894/2010, χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία.

 

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 17 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, με την απόφασή της για την έγκριση της ένταξης Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζει επίσης, βάσει του εκτιμώμενου κόστους της Δημόσιας Στρατηγικής Επένδυσης, το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής, καθώς και, στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3, της Διαχειριστικής Αμοιβής Επιμέλειας Φακέλου της επενδυτικής πρότασης, τις οποίες οφείλει να καταβάλει το Δημόσιο στην ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

4. Για την κατάρτιση φακέλων επενδυτικών σχεδίων Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, η ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εισπράττει ειδική Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Φακέλου, η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου και αποτελεί μέρος του Προϋπολογισμού αυτού, ενώ για τις υπόλοιπες ενέργειες η Εταιρεία εισπράττει Διαχειριστική Αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ μετά τη σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και δεν επιστρέφεται. Το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής Επιμέλειας Φακέλου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ύψους της Διαχειριστικής Αμοιβής, όπως εκάστοτε ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.