Νόμος 4147/13

Ν4147/2013: Κύρωση της από 31-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4147/2013: Κύρωση της από 31-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 98/Α/2013), 26-04-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Κύρωση της από 31-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας

Άρθρο 2: Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της από 31-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας

Άρθρο 3: Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 4: Συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου δυνάμει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 14 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 κοινής υπουργικής απόφασης

Άρθρο 5: Διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 6: Αναπληρωτές μελών Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 7: Στεγαστικές ανάγκες των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στους δήμους

Άρθρο 8: Ποσοστό ΣΑΤΑ για το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

Άρθρο 9: Κλάδοι προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 10: Συμπλήρωση της παραγράφου 17 του άρθρου 282 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 11: Τροποποιητικές διατάξεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας

Άρθρο 12: Επιτάχυνση διαδικασίας έκδοσης αδειών διαμονής

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις για τους δημοτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς

Άρθρο 14: Μετάταξη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου

Άρθρο 15: Τροποποιήσεις του νόμου 4024/2011

Άρθρο 16: Δημοσίευση αποφάσεων που αφορούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 17: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού

Άρθρο 18: Αποζημίωση μελών της Επιτροπής του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002

Άρθρο 19: Διατάκτης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 25-04-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.