Νόμος 4152/13

Ν4152/2013: Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4152/2013: Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, (ΦΕΚ 107/Α/2013), 09-05-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Παράγραφος Α: Τροποποίηση διατάξεων νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, νόμου 2238/1994, νόμου 2859/2000

Παράγραφος Β: Οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Οικονομικών

Παράγραφος Γ: Ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών

Παράγραφος Δ: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Παράγραφος Ε: Διατάξεις εφαρμογής του νόμου 3919/2011

Παράγραφος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παράγραφος Ζ: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Παράγραφος Η: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παράγραφος Θ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Παράγραφος Ι: Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Παράγραφος ΙΑ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Παράγραφος ΙΒ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Παράγραφος ΙΓ: Εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Παράγραφος ΙΔ: Λοιπές διατάξεις

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Ιωάννινα, 08-05-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.