Νόμος 4180/13 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥΚΔ) είναι ειδικά διαμορφωμένες και οργανωμένες περιοχές εντός της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, με την οποία έχουν άμεση οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση ως χώροι υποδοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, φορέων και ινστιτούτων των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν το σκοπό της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Οι Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων ιδρύονται από την Εταιρεία.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του νόμου 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με διάταγμα, που εκδίδεται μετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Μακεδονίας και Θράκης, ιδρύονται οι Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και καθορίζονται τα όρια, οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης και η ρυμοτόμησή τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Η ίδρυση, οριοθέτηση και πολεοδόμηση κάθε Θύλακας Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων επισπεύδεται από την Εταιρεία, η οποία υποβάλει για το σκοπό αυτόν σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων ιδρύονται οι Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 11 του νόμου 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται από σχετικό Κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}
 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.