Νόμος 4180/13 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του νόμου 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση πάσης φύσεως οικονομικών δραστηριοτήτων εντός των περιοχών της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης που έχουν οριστεί ως Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, εφόσον η εγκατάσταση αυτή συνάδει και προωθεί τους στόχους της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική άδεια σκοπιμότητας, η οποία εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προτάσεις της Επιτροπής του άρθρου 13, και εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.