Νόμος 4199/13 - Άρθρο 98

Άρθρο 98: Μελέτες εφαρμογής των κτιριακών εγκαταστάσεων της Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ανώνυμης εταιρείας στο Θριάσιο Πεδίο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι από το 2009 εγκριθείσες από την ΕΡΓΟΣΕ μελέτες, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, που αφορούν στην ανέγερση του Συγκροτήματος Εμπορευματικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου επέχουν θέση Οικοδομικής Άδειας.

 

Η εκπόνηση και υλοποίηση των μελετών αυτών γίνεται σύμφωνα με τους Όρους και Περιορισμούς Δόμησης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με:

 

α) την υπ' αριθμόν 4833/2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 159/Δ/2003),

 

β) την υπ' αριθμόν 32115/2005 (ΦΕΚ 850/Δ/2005) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

 

γ) όπως έχουν τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 21853/2008 (ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/2008) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και κατά παρέκκλιση από τις λοιπές κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις.

 

Η σύνδεση με τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας γίνεται αφού η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΡΓΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία εκδώσει Βεβαίωση Περαίωσης, η οποία λαμβάνει θεώρηση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 79 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.