Νόμος 4199/13 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Τέλη και ειδικοί φόροι επιχειρήσεων δημόσιας ωφέλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο εξαιρούνται του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 24/1958 και δεν επιβάλλονται σε αυτές τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο τέλη υπέρ δήμων, για διαφημίσεις, που τοποθετούνται στους χώρους και τις επιφάνειες των σταθμών, των στάσεων και των οχημάτων αυτών.

 

2. Στα τέλη, ειδικούς φόρους, δικαιώματα τρίτων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 7 και 10 του νόμου [Ν] 25/1975 (ΦΕΚ 74/Α/1975), των άρθρων 1, 2 και 3 του νόμου [Ν] 429/1976 (ΦΕΚ 235/Α/1976), της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005) δεν υπόκεινται δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ), που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο, για την ακίνητη περιουσία τους, δομημένη ή μη, που χρησιμοποιείται για τη δραστηριότητά τους και την ομαλή εκπλήρωση του έργου τους.

 

3. Για τις διαστάσεις, προδιαγραφές, τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις της τοποθέτησης διαφημίσεων σε χώρους και επιφάνειες (σταθμούς, στάσεις και οχήματα) των μέσων σταθερής τροχιάς στην Περιφέρεια Αττικής, αποφασίζει ο φορέας, στον οποίο ανήκει η εκμετάλλευση των χώρων αυτών.

 

Το άρθρο 2 του νόμου 2946/2001 εφαρμόζεται και για τους χώρους αυτούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.