Νόμος 4210/13 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του νόμου 2643/1998 στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διορισμοί των επιτυχόντων προστατευομένων ατόμων του νόμου 2643/1998 κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε θέσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, δύνανται να πραγματοποιηθούν σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τα προσόντα των διοριστέων, κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα της διαδικασίας.

 

3. Μετά την τρίτη περίοδο της υποπερίπτωσης ε)ε' της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) προστίθεται περίοδος ως εξής:

 

{- για την κάλυψη μερική ή ολική λειτουργικών και άλλων δαπανών σχετικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.