Νόμος 4237/14 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Από 01-01-2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, καθώς και για τους ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 3996/2011.}

 

2. Στο άρθρο 66 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.λ.π.) ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου, η οριζόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013) προθεσμία της 28-02-2014 παρατείνεται μέχρι 30-04-2014.}

 

3. Δημιουργείται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης - Ασφαλιστικής Ικανότητας, Σύστημα ΑΤΛΑΣ, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικανότητας όλων των ασφαλισμένων της Χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται ο τρόπος λήψης και χρήσης των δεδομένων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής και λειτουργίας.

 

4. Ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του τέως ΤΣΠ - ΑΤΕ, οι οποίοι πραγματοποιούν έως και τις 27-03-2014 από πραγματική εργασία ως υπάλληλοι οποιασδήποτε τράπεζας μέχρι 500 ημέρες ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και αυτή η σχέση εργασίας τους λύνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία με οποιονδήποτε τρόπο διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, από τις διατάξεις της νομοθεσίας του τέως ΤΣΠ - ΑΤΕ, λογιζομένου ενιαίου στην ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του τέως ΤΣΠ - ΑΤΕ του ανωτέρω πραγματικού χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε στον Κλάδο Σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου και μόνο, η οριζόμενη, στην περίπτωση θ' της παραγράφου 14 του άρθρου 26 του νόμου 4075/2012 όπως ισχύει, προθεσμία της 31-01-2014, παρατείνεται μέχρι 28-02-2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.