Νόμος 4307/14 - Άρθρο 90

Άρθρο 90


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 30 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) επιτρέπεται και η μετάταξη υπαλλήλων που δεν έχουν διανύσει τη διετία της δοκιμαστικής υπηρεσίας, το δε πεδίο εφαρμογής αυτού περιλαμβάνει και μετατάξεις υπαλλήλων δήμων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του ιδίου ή άλλου δήμου και το αντίστροφο.

 

2. Κατά την αληθή έννοια της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014), εφόσον η αίτηση του υπαλλήλου συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, ενώ η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης είναι αρνητική, τότε λαμβάνεται υπόψη για τη μετάταξη η γνώμη που είναι ευνοϊκή για τον υπάλληλο.

 

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.